Η Εκπαιδευτική Ρομποτική και τα οφέλη της στην εκπαίδευση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Για το σχολείο / Συμβουλές για γονείς, Συμβουλές για γονείς

Περιγραφή

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό μέσο, το οποίο ενεργοποιεί τους γνωστικούς μηχανισμούς μάθησης, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική βασίζεται στις θεωρίες μάθησης του εποικοδομισμού (Piaget) και του κατασκευαστικού εποικοδιμισμού (Papert).

Σκοπός του κατασκευαστικού εποικοδομισμού είναι να δώσει στους μαθητές τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τα λάθη τους και να τα διορθώνουν αλλάζοντας παράλληλα τη συμπεριφορά τους. Η αξιοποίηση του σφάλματος και η τροποποίηση της συμπεριφοράς είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του Papert, πάνω στην οποία στηρίζεται η Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Εκπαιδευτική Ρομποτική: καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί επίσης ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), τα οποία στο μέλλον θα κυριαρχήσουν τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής σταδιοδρομίας των σημερινών μαθητών.

Επιπλέον, η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία και θεωρητικών μαθημάτων, όπως της Γεωγραφίας ή της Ιστορίας, μέσα από τη διαθεματικότητα.

Οι δραστηριότητες της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μπορούν να πραγματοποιηθούν με διάφορα σετ: οι ειδικές σειρές της LEGO (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), με τις οποίες τα παιδιά μπορούν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν τα ρομπότ, έτοιμα ρομποτάκια όπως το BeeBot (Νηπιαγωγείο) όπου οι μαθητές μπορούν να το προγραμματίσουν με τα κουμπιά-βελάκια που διαθέτει, το Dash and Dot, το Thymio 2 κ.α.

Τα οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Τα οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη μαθησιακή διαδικασία είναι πολλά, καθώς βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως:

 • Ομαδικότητα και συνεργασία: κατά τη διάρκεια ενασχόλησης τους με δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής μαθαίνουν να συνυπάρχουν σε ομάδες και να συνεργάζονται όλοι αρμονικά.
 • Αφοσίωση σε έναν σκοπό: αντιλαμβάνονται ότι για να πετύχουν την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να συγκεντρωθούν και να αφοσιωθούν στο έργο που τους έχει ανατεθεί.
 • Δοκιμή και λάθος: τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής πειραματίζονται, δοκιμάζουν λύσεις, ελέγχουν αν είναι σωστό ή όχι το αποτέλεσμα και έτσι το λάθος γίνεται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που μελλοντικά τους βοηθά να ξεπεράσουν το άγχος της αποτυχίας.
 • Αυτοπεποίθηση/Αυτονομία: όταν τα παιδιά κατασκευάζουν και προγραμματίζουν κάτι δικό τους από το μηδέν η χαρά και η πίστη στον εαυτό τους είναι κάτι που τους ενδυναμώνει, τους γεμίζει αυτοπεποίθηση και παράλληλα τους διασκεδάζει.

Πέρα όμως από τις κοινωνικές δεξιότητες, η Εκπαιδευτική Ρομποτική προσφέρει στα παιδιά σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες,  όπως:

 • Προγραμματισμός: μαθαίνουν τις αρχικές έννοιες του προγραμματισμού, κατανοώντας έτσι ότι κάθε πρόβλημα για να επιλυθεί πρέπει να έχει σειρά, δομή και μεθοδολογία.
 • Υπολογιστική σκέψη: με την κατασκευή και τον προγραμματισμό των ρομπότ οι μαθητές προτείνουν λύσεις, δίνουν οδηγίες και διαιρούν το πρόβλημα σε μικρότερα μέρη για την καλύτερη επίλυσή του.
 • Επιστημονική στάση: μέσα από την περιέργεια, την ανάλυση και την έρευνα καταφέρνουν να αναζητούν, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν σωστά τις πληροφορίες για την επίτευξη ενός στόχου.
 • Τεχνολογική κουλτούρα: η ενασχόληση με δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής εξοικειώνει τα παιδιά με τις νέες τεχνολογίες και τα εισάγει με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο σε ένα επιστημονικό πεδίο που μέχρι πριν ίσως να τους φαινόταν δυσνόητο.
 • Δημιουργικότητα/ Καινοτομία: αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι για την επίλυση ενός προβλήματος δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση, γεγονός που προάγει την φαντασία και την δημιουργικότητά τους.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική δεν έχει ηλικιακούς περιορισμούς
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική δεν έχει ηλικιακούς περιορισμούς, καθώς ακόμα και παιδιά νηπιακής ηλικίας, με τα κατάλληλα σετ ρομποτικής μπορούν να ενταχθούν στον μαγικό κόσμο των ρομπότ μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Άλλωστε, αρκετά σχολεία στην Ελλάδα, από Νηπιαγωγεία μέχρι Λύκεια και Πανεπιστήμια, ασχολούνται με την Εκπαιδευτική Ρομποτική, συμμετέχοντας μάλιστα και σε Διαγωνισμούς, που διοργανώνονται από διάφορους φορείς.

Εκπαιδευτική Ρομποτική & Ειδική Αγωγή
Αξιοσημείωτη είναι θα λέγαμε η συμβολή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Ειδική Αγωγή, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, ΔΕΠΥ ή δυσλεξία.

Μέσω των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής τα παιδιά αυτά μπορούν να:

 • Ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους
 • Καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες
 • Εστιάσουν σε κάτι για περισσότερη ώρα
 • Λειτουργήσουν ομαδικά
 • Αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο που σιγά σιγά αρχίζει να εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των δημόσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα και το κίνητρο για πολλά παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου, να ασχοληθούν στο μέλλον με επαγγέλματα πάνω στις Νέες Τεχνολογίες, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες σε έναν πολλά υποσχόμενο επιστημονικό κλάδο.

Παπαδοπούλου Χριστίνα
Εκπαιδευτικός
MSc Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Ρομποτική. Έχει συμμετάσχει ως προπονήτρια μαθητικών ομάδων σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με αρκετές διακρίσεις.

Παράλληλα, έχει εκπαιδευτεί σε θέματα Ασφαλούς Πλοήγησης των παιδιών στο Διαδίκτυο, ενώ στα πλαίσια της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης έχει επιμορφωθεί σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση STEM, την αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την υλοποίηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Από το 2008 υπηρετεί στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχοντας ως κύριο μέλημά της να προσφέρει στους μαθητές καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που θα ανοίξουν τους ορίζοντές τους και θα τους εμπνεύσουν.

Δείτε φωτογραφίες

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε ακόμη

Προτάσεις Διασκέδασης

26/05/2024

Από την Κυριακή 19 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024, δεκάδες νέες ομάδες και μεμονωμένοι καλλιτέχνες από όλες τις μορφές της Τέχνης.

Πετράλωνα
27/05/2024

Θέλετε να απολαύσετε βουτιές με τα μικρά σας; Τότε μπορείτε να συμμετέχετε σε μια ξεχωριστή εμπειρία βρεφικής κολύμβησης στο Σεράφειο Κολυμβητήριο.

Αθήνα
26/05/2024

​​​​​​​Τα παιδιά έχουν μέσα τους πολλή ενέργεια, βοηθήστε τα να την κατευθύνουν προς την άθληση!

Μαρούσι
26/05/2024

Μια εργατική αραχνούλα η Καλλιόπη προσπαθεί μία δουλειά που δεν έχει ξανακάνει ποτέ της!

Αιγάλεω
26/05/2024

Ένα ακόμη διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό παραμύθι από τη συγγραφέα Ανδριανή Νικολάκου. Ένα παραμύθι που εξάπτει τη φαντασία και θυμίζει κάτι από τα παλιά

Αιγάλεω

Κατηγορίες Άρθρων

Διασκέδαση
98
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Διασκέδαση
Διατροφή
35
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Διατροφή
Υγεία
79
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Υγεία
Για το σχολείο
36
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Για το σχολείο
Μένουμε σπίτι
24
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Μένουμε σπίτι