Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά και καλύπτει τις προϋποθέσεις επεξεργασίας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΑΙΤΣ Ρ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με έδρα την Αθήνα (Φιλολάου 188Α, ΤΚ: 11632), ΑΦΜ 801490150, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, email:info@timeforkids.gr, εφεξής «Πάροχος Εταιρεία», των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών ("Χρήστες") της ιστοσελίδας www.timeforkids.gr (η "Ιστοσελίδα"), μέσω της οποίας παρέχεται και η ομώνυμη Υπηρεσία Timeforkids (η "Υπηρεσία").

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Χρηστών της Υπηρεσίας Timeforkids και οποιωνδήποτε υπηρεσιών των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και ιστοσελίδων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Παρόχου Εταιρείας.

Η Πάροχος Εταιρεία παρέχει την απαραίτητη προηγούμενη πληροφόρηση προς τους Χρήστες, ώστε να γίνουν κατανοητά ο τρόπος και οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η παρούσα στόχο έχει ακριβώς να ενημερώσει τους χρήστες με απόλυτη ευκρίνεια και διαφάνεια για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά την περιήγηση, εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απευθύνεται σε άτομα 16 ετών (με την συναίνεση των γονέων μέχρι 18 ετών), και άνω.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων - Λόγοι που επιτρέπουν την επεξεργασία τους - Διάρκεια

Οι προσωπικές πληροφορίες, που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα ή καλείται ο Χρήστης να παράσχει κατά τα κατωτέρω, θα είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες για την παροχή όσο της βέλτιστης εμπειρίας πλοήγησης, για την εκπλήρωση από πλευράς της Παρόχου Εταιρείας, των υπηρεσιών που παρέχονται στους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας και την προστασία των υπολοίπων χρηστών της.

Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.timeforkids.gr συλλέγονται δεδομένα θέσης, η διεύθυνση του διαδικτυακού πρωτοκόλλου του υπολογιστή του (IP address), o τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser), το λειτουργικό σύστημα της συσκευής από την οποία συνδέεται και σε περίπτωση που η σύνδεση γίνεται μέσω κινητής συσκευής και ο Χρήστης έχει ενεργοποιήσει την αντίστοιχη ρύθμιση "υπηρεσιών τοποθεσίας - εντοπισμού θέσης", τα στοιχεία γεωγραφικού μήκους/πλάτους της τοποθεσίας του.

Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, τη μέτρηση της αποδοτικότητας, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων) συναφούς με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των χρηστών, στην ιστοσελίδα του Timeforkids χρησιμοποιείται και αξιοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η τοποθέτηση cookies στη συσκευή του Χρήστη ορίζεται από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) του. Εάν ο Χρήστης έχει επιτρέψει την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή του, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και περιήγησης στην Ιστοσελίδα και κατά την αλληλεπίδραση με ορισμένες λειτουργίες ή περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα προηγηθεί και παροχής συγκατάθεσης από τον Χρήστη, θα αποδοθεί σε αυτόν ένα μοναδικό επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (guest id) και θα τοποθετηθεί ένα αντίστοιχο αναγνωριστικό cookie στον υπολογιστή του, το οποίο θα τον προσδιορίζει (χωρίς να μπορεί όμως να γίνει άλλη ταυτοποίηση) κάθε φορά που θα επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση μη παροχής της σχετικής συγκατάθεσης και κατά συνέπεια μη απόδοσης στον Χρήστη ανάλογου επιγραμμικού αναγνωριστικού ταυτότητας, η χρήση και η εμπειρία περιήγησης στην Ιστοσελίδα θα είναι περιορισμένη. Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να εξαιρεθεί και να αιτηθεί τη διαγραφή του εν λόγω επιγραμμικού αναγνωριστικού για το μέλλον. Εκτενέστερη ενημέρωση για τη χρήση cookies και για τον τρόπο αποτροπής της εγκατάστασης cookies στον υπολογιστή / συσκευή πρόσβασης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα παρέχεται εδώ.

Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους, προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικά και προωθητικά emails (newsletters - email marketing communication) και να απολαμβάνει πληθώρα πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών, όπως τη δυνατότητα να διατηρεί λίστα αγαπημένων εκδηλώσεων και προτάσεων διασκέδασης, να μπορεί να αφήνει σχόλια και να αξιολογεί υπηρεσίες & επιχειρήσεις, να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με νέες εκδηλώσεις, προτάσεις διασκέδασης, αρθρογραφίας και/ή τα προϊόντα εμπορίας του, εφεξής καλούμενες για συντομία «Υπηρεσίες», του Timeforkids.

Για την αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters & email marketing), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί, η Πάροχος Εταιρεία θα προβεί σε αυτή (αποστολή), εφόσον ο χρήστης έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από την Πάροχο Εταιρεία. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης και δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας συγκατάθεσης περιέχονται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλει η Πάροχος Εταιρεία. Αντίστοιχη δυνατότητα ανάκλησης της δοθείσας δήλωσης συγκατάθεσης παρέχεται και στη σελίδα διαμόρφωσης των προτιμήσεων του λογαριασμού του στο Timeforkids. Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ζητούνται κατ’ ελάχιστον από τον Χρήστη η καταχώριση ενός ονόματος χρήστη (username), της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email address) και ενός κωδικού πρόσβασης στην υπηρεσία (password).

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού μέλους μέσω οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook & Google. Η Πάροχος Εταιρεία, μέσω των λειτουργιών που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook / Google), θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του ο Χρήστης στην αντίστοιχη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία διαβιβάζει ο αντίστοιχος πάροχος υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης που παρείχε ο Χρήστης και βάσει της ενημέρωσης που προηγήθηκε από τον τρίτο πάροχο. Η επεξεργασία και αυτών των δεδομένων που προέρχονται μέσω συνδεδεμένης εφαρμογής τρίτου παρόχου υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

Τέλος, προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται από την Πάροχο Εταιρεία και στην περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση των διάφορων υπηρεσιών του Timeforkids, όπως προτιμήσεις που έχει για υπηρεσίες που τοποθετεί σε λίστα αγαπημένων, κλπ.

Η Πάροχος Εταιρία παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του Χρήστη - μέλους, προκειμένου αυτός να διαχειρίζεται τα δημόσια διαθέσιμα προσωπικά δεδομένα του και να ορίζει τις προτιμήσεις κοινοποίησης. Η Πάροχος Εταιρία σέβεται απόλυτα τις επιλογές του Χρήστη αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα όπως ο ίδιος επιλέγει να κοινοποιεί και να καθιστά δημόσια διαθέσιμα στην Υπηρεσία (και το αντίθετο) και δεν θα επεμβαίνει με κανένα τρόπο στις επιλογές του Χρήστη, παρά μόνον εάν της ζητηθεί στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται στους Χρήστες ή για να συμμορφωθεί με νόμιμη υποχρέωσή της.

Η Πάροχος Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ακολουθεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύει μετά τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται δυνάμει ενός ή και περισσότερων από τους παρακάτω λόγους:

  • Έχει δοθεί σχετική συγκατάθεση από τους χρήστες
  • Για την εκπλήρωση των συμβατικών όρων και υποχρεώσεων της Παρόχου Εταιρείας αναφορικά με τις παρεχόμενες προς τους χρήστες υπηρεσίες (σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας Timeforkids) και για την επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος της Παρόχου Εταιρείας να διαφυλάσσει, βελτιώνει και προάγει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, στα οποία περιλαμβάνονται:

·         η ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών και επικοινωνία μαζί τους για λόγους marketing ή για λόγους που αφορούν την Υπηρεσία,

·         η παροχή, εξατομίκευση και βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών από την Υπηρεσία,

·         η επιλογή και εξειδίκευση του περιεχομένου που προσφέρεται ή προβάλλεται στους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών μηνυμάτων), ώστε να είναι συναφές με τις αντίστοιχες προτιμήσεις και ενδιαφέροντά τους,

·         η ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων, προτιμήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας www.timeforkids.gr,

·         η ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας από τεχνικής άποψης και λόγοι ασφαλείας των συστημάτων της (server, database, δικτύου κ.α ),

·         η κατανόηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας από τους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής τους με εφαρμογές, διαφημίσεις, προϊόντα και λειτουργίες που καθίστανται διαθέσιμα ή συνδέονται ή προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για διενέργεια ερευνών, για τη βελτίωση των υπηρεσιών του site.

 Η Πάροχος Εταιρεία περαιτέρω επιφυλάσσεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν (σε ανωνυμοποιημένη ή ψευδονυμοποιημένη μορφή) για λόγους ανάλυσης, για στατιστικούς, διαφημιστικούς - προωθητικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα, π.χ. εταιρείες ερευνών, αναλύσεων, πλατφόρμες στατιστικών και online διαφήμισης, συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα και κατασκευαστές προϊόντων, για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της Παρόχου Εταιρείας, όπως μεταξύ άλλων και εάν -πέρα από τον νόμο- απαιτηθεί από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

 Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται καθορίζεται από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή μέχρις ότου ανακληθεί η συγκατάθεση και ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν για λόγους από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλεται η συνέχιση της τήρησής τους. Στην περίπτωση αυτή, η Πάροχος Εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τον κατά το δυνατό περιορισμό της επεξεργασίας.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων - Γνωστοποίηση για την πρόσληψη τρίτων προσώπων για την εκτέλεση επεξεργασίας ορισμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

Η Πάροχος Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι κινδύνων, όπως απώλεια, υφαρπαγή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή και των επερχόμενων εξ αυτών παραβιάσεων στα δικαιώματα των Χρηστών. Ενδεικτικά μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνονται η ψευδωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση, καθώς και η θωράκιση των συστημάτων της για τη διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας τους, η έγκαιρη επαναφορά σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, καθώς και ο διαρκής έλεγχος και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εφαρμόζονται για να εξασφαλίζεται αδιάκοπα η ασφαλής επεξεργασία.

Όταν η επεξεργασία πρόκειται να διενεργηθεί για λογαριασμό της Παρόχου Εταιρείας από τρίτο/α πρόσωπο/α (Εκτελούντα την επεξεργασία) παρέχεται διαβεβαίωση στον Χρήστη ότι και τα πρόσωπα αυτά θα εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του Χρήστη και η ακεραιότητα των δεδομένων του. Στους τρίτους - εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Παρόχου Εταιρείας συγκαταλέγονται εταιρείες, που παρέχουν φιλοξενία στους διακομιστές (servers) στους οποίους φυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης των συστημάτων και των υποδομών της, διαδικτυακές πλατφόρμες προγραμματισμού διαφημιστικών καμπανιών (ad management servers), και διαφημιστικές εταιρείες για την παροχή επιγγραμικών (on line) διαφημιστικών υπηρεσιών, εταιρείες που πραγματοποιούν γενικές έρευνες, αναλύσεις και μετρήσεις στους δικτυακούς τόπους.

Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε άλλη χώρα εντός της Ε.Ε. Σε περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε,. η Πάροχος Εταιρεία θα διασφαλίζει ότι η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και ειδικότερα ότι εφαρμόζονται κατάλληλα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λίστα τρίτων προσώπων που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό της Παρόχου Εταιρείας παρέχεται εδώ και μπορεί να επικαιροποιείται από καιρού εις καιρόν.

Εκτός των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών δεν αποκαλύπτονται και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους και δεν αποτελούν καθ ‘οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Για την αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζεται ότι στο ανωτέρω δε συγκαταλέγεται το περιεχόμενο και τα δεδομένα που ο Χρήστης επιλέγει να καθιστά δημοσίως διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα ή επιλέγει να κοινοποιεί σε υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (εφαρμογές εν γένει τρίτων).

Ενημέρωση για τα Δικαιώματα των Χρηστών και για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

Η Πάροχος Εταιρεία ενημερώνει τον Χρήστη, ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για να καθίσταται εφικτή η άσκηση των δικαιωμάτων του βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, τα οποία είναι τα εξής:

  • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: Μετά από σχετικό αίτημα του Χρήστη, θα του παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την Πάροχο Εταιρεία, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους λόγους που καθιστούν θεμιτή την επεξεργασία τους, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).
  • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων: Η Πάροχος Εταιρεία παρέχει στους χρήστες της Υπηρεσίας Timeforkids τη δυνατότητα να διορθώσουν/επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική ενότητα της Υπηρεσίας (ρυθμίσεις λογαριασμού) ή/και γνωστοποιώντας το αίτημά τους στα επίσημα μέσα επικοινωνίας της Παρόχου Εταιρείας που περιέχονται στην παρούσα.
  • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων: Η Πάροχος Εταιρεία παρέχει περαιτέρω στους χρήστες της Υπηρεσίας Timeforkids τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε ορισμένα ή και όλα τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες που εισήγαγαν για την εγγραφή τους, καθώς και να διαγράψουν πλήρως τον λογαριασμό τους επισκεπτόμενοι τη σχετική ενότητα της υπηρεσίας (ρυθμίσεις λογαριασμού) ή/και να αιτηθούν τη διαγραφή εκείνων των κατηγοριών δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα με τεχνικές μεθόδους (Guest id ? IP address, του ιστορικού κίνησής τους στην Ιστοσελίδα και των log files), υπό την επιφύλαξη υποχρέωσης διακράτησης των εν λόγω δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει υποχρέωσης συμμόρφωσής της Παρόχου Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις και διατυπώσεις στις οποίες τυχόν υπόκειται.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της δοθείσης συγκατάθεσης: Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσης.
  • Δικαίωμα περιορισμού και προβολής αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων: Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα για το μέλλον, εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι τα δεδομένα του είναι ανακριβή ή ότι υπόκεινται σε μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή εάν παρά την λήξη του λόγου που επιτρέπει την επεξεργασία, ο Χρήστης εναντιώνεται στη διαγραφή τους, για την υποστήριξη εννόμου αξίωσής του. Μπορεί επίσης να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον, εάν η επεξεργασία γίνεται στη βάση μίας εκ των λόγων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
  • Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε μια απόφαση, που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση αυτή θα είχε νομικές επιπτώσεις για αυτόν ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
  • Η Πάροχος Εταιρεία συνεργάζεται και θα παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή που θα ζητηθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), στην οποία κάθε χρήστης δικαιούται να προσφύγει για θέματα που τον αφορούν και σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.
  • Για κάθε επικοινωνία με την Πάροχο Εταιρεία, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: διεύθυνση: Φιλολάου 188Α,116 32, Αθήνα, τηλ: 2152153718, email: info@timeforkids.gr - Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Η ιστοσελίδα, που φιλοξενεί την Υπηρεσία Timeforkids μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Πάροχο Εταιρεία, αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Πάροχος Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και εφαρμογές τρίτων

Στο Timeforkids.gr υπάρχουν ενσωματωμένα plugin μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών τρίτων για την προώθηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας και των συνεργατών της και για την βελτίωση και διευκόλυνση των ιδίων υπηρεσιών. Εφόσον ο Χρήστης επιλέξει να κάνει χρήση τέτοιων plugin εφαρμογών - συνδέσεων, αναλόγως του είδους της εφαρμογής - σύνδεσης, ενδέχεται η δραστηριότητα του Χρήστη στο www.timeforkids.gr να εμφανίζεται στο ανάλογο προφίλ του και να κοινοποιηθεί στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου του. Για περισσότερα σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων του λογαριασμού του χρήστη σε περίπτωση χρήσης plugin υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης με ευθύνη του οφείλει να έχει διαβάσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Υπηρεσίας Timeforkids υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η γνώση και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και συναίνεση του Χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.